Coaching można wykorzystać praktycznie w każdej dziedzinie życia. Polega na wydobywaniu z człowieka tkwiącego w nim potencjału. Pomaga wybrać satysfakcjonujące Cię cele, nadać kształt i plan działaniom – zarówno na polu biznesowym, jak i prywatnym. 

W coachingu pracujemy na Twoich celach, zamiarach i zmianach, które chcesz wprowadzić. Zatem jako coacha interesuje mnie Twój obecny stan oraz przyszłość. Nie skupiamy się na przeszłości, na którą nie mamy już wpływu.

Jak to się odbywa?

Elementami składowymi coachingu jest zadawanie pytań przez coacha, stosowanie narzędzi i ćwiczeń coachingowych (również przestrzennych i kinestetycznych), zadania domowe, symulacje, eksperymenty, udzielanie informacji zwrotnej. 

W procesie coachingowym współpracę rozpoczynamy od ustalenia jakiej zmiany w swoim życiu (prywatnym czy zawodowym) potrzebujesz, a następnie nadajemy miary dla oczekiwanego rezultatu – abyśmy dokładnie wiedzieli po czym poznasz, że dana dziedzina życia poprawiła się. 

Czas

Możemy spotkać się na jednorazowo na sesji coachingowej, szczególnie gdy doświadczyłeś już coachingu – wiesz, na czym taka praca polega i chcesz doraźnie rozpracować dany problem. 

Standardowo współpraca polega na cyklu spotkań, w indywidualnych odstępach (zwykle 2-3 tygodniowych), do osiągnięcia pożądanych przez Ciebie rezultatów – maksymalnie 0,5 roku. 

Czym coaching NIE JEST?

Coaching różni się od pozostałych metod rozwojowych takich jak: wykład motywacyjny, doradztwo, mentoring, szkolenie i terapia. 

W coachingu nie znajdziesz zatem:

  • mowy motywacyjnej (to robi mówca motywacyjny) ani powtarzania “jesteś zwycięzcą”;) 
  • udzielania rad bądź wskazówek do działania (doradztwo, mentoring)
  • przekazywania wiedzy/informacji/umiejętności w jakiejś dziedzinie (szkolenie)
  • przepracowania trudnej przeszłości – wszelkie przebyte traumy, zaburzenia psychiczne, emocjonalne kieruję do pracy terapeutycznej!

Zatem dla kogo jest coaching? 

Dla osoby zdrowej psychicznie, która chce zmiany w swoim życiu i bierze odpowiedzialność za swoje działania. Dla tych, którzy chcą działać lepiej i sprawniej i chcą bodźca dla osiągnięcia imponujących efektów.